Johtokunnan puheenjohtaja: Pentti Joronen, 050 402 3281

Johtokunnan jäsenet: Mikko Häyhä, Paavo Lääperi, Pia Pätilä, Marko Tiippana ja Jussi Lankinen.

Johtokunnan ulkopuolinen sihteeri-rahastonhoitaja: Helena Lankinen, 0400 152 280