Johtokunnan puheenjohtaja: Mikko Häyhä, 040 5645 606

Johtokunnan jäsenet: Sari Huttula, Paavo Lääperi, Tiina Vepsäläinen, Irja Haakana, Marko Tiippana ja Sirkka Mikkonen.

Johtokunnan ulkopuolinen sihteeri-rahastonhoitaja: Helena Lankinen, 0400 152 280